آوریل 2017

فیلتر کربن اکتیو 0

فیلتر کربن اکتیو

فیلتر بکار رفته در مرحله دوم دستگاه تصفیه آب، فیلتر کربن اکتیو یا کربن بلاک است که طعم و بوی نامطبوع آب آشامیدنی را ازبین می برد. (کربنی پر شده...