مارس 2022

مشخصات فیلتر شنی شورلایف 0

مشخصات فیلتر شنی شورلایف

مشخصات فیلتر شنی شورلایف فیلتر شنی به صافی شنی هم معروف می باشد که یکی از قدیمی ترین دستگاه های تصفیه آب می باشد، که برای حذف ذرات معلق در...