قیمت هوزینگ فیلتر الیافی دستگاه تصفیه آب خانگی شور لایف

 عملکرد هوزینگ دستگاه تصفیه آب شور لایف 0

هوزینگ فیلتر الیافی دستگاه تصفیه آب خانگی شور لایف

هوزینگ فیلتر الیافی دستگاه تصفیه آب خانگی شور لایف هوزینگ (housing)، محفظه ای استوانه ای شکل است که برای قرارگیری فیلترهای کارتریجی دستگاه تصفیه آب شور لایف (sure life) مورد...